Akut och postoperativ smärta inom dagkirurgi

Peter Dahm, Överläkare, Med. Dr, Verksamhetschef AnOpIVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal.
Kenneth Ilvall, Cheif Medical Officer MediCheck, Klinikchef Sköldkörtelklinken, Specialist i Allmänmedicin.

Se webbföreläsning

Diagnostik och behandling av akut smärta i öppenvården

Peter Dahm, Överläkare, Med. Dr, Jan-Rickard Norrefalk, MD, PhD, Överläkare och Kenneth Ilvall, Verksamhetsutvecklare och specialist i allmänmedicin.

Se webbföreläsning

Diagnostik och behandling av akut smärta i tandvården

Peter Dahm, Överläkare, Med. Dr, Reza Parsa, Övertandläkare i käkkirurgi och Johanna Norén, Tandläkare.

Se webbföreläsning