Risker och möjligheter med COX-hämmare till kirurg- och ortopedpatienter

Peter Dahm, Överläkare, Med. Dr, Verksamhetschef AnOpIVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal.

Se webbföreläsning

Risker och möjligheter med COX-hämmare i öppenvården

Peter Dahm, Överläkare, Med. Dr, Verksamhetschef AnOpIVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal.

Se webbföreläsning

Behandlingsguide akut smärta i öppenvården

Peter Dahm, Överläkare, Med. Dr, Verksamhetschef AnOpIVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal.

Se webbföreläsning

Behandlingsguide – akut & postoperativ smärta inom dagkirurgi

Peter Dahm, Överläkare, Med. Dr, Verksamhetschef AnOpIVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal.

Se webbföreläsning

Akut och postoperativ smärta inom dagkirurgi

Peter Dahm, Överläkare, Med. Dr, Verksamhetschef AnOpIVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal.
Kenneth Ilvall, Cheif Medical Officer MediCheck, Klinikchef Sköldkörtelklinken, Specialist i Allmänmedicin.

Se webbföreläsning

Diagnostik och behandling av akut smärta i öppenvården

Peter Dahm, Överläkare, Med. Dr, Jan-Rickard Norrefalk, MD, PhD, Överläkare och Kenneth Ilvall, Verksamhetsutvecklare och specialist i allmänmedicin.

Se webbföreläsning

Diagnostik och behandling av akut smärta i tandvården

Peter Dahm, Överläkare, Med. Dr, Reza Parsa, Övertandläkare i käkkirurgi och Johanna Norén, Tandläkare.

Se webbföreläsning