Risker och möjligheter med COX-hämmare till kirurg- och ortopedpatienter

Peter Dahm, Överläkare, Med. Dr, Verksamhetschef AnOpIVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal.

Innehåll

 • Kardiovaskulär påverkan av COX-hämmare, hur stor är risken vs. nyttan?
 • COX-hämmare till njursjuka och äldre patienter
 • Vilka överväganden ska göras när man behandlar gravida med COX-hämmare?
 • Kombinationsbehandling med paracetamol
 • Genomgång av patientfall med Dolerin®
  • Radiusfraktur på äldre kvinna med hjärtsjukdom.
  • Höftfraktur på äldre patient som haft stroke och som står på ASA
  • Artroskopisk kirurgi på ung idrottande kvinna i fertil ålder
  • Laparoskopisk koloncancerkirurgi på 50 årig man med hypertoni
  • Laparoskopisk hysterektomioperation på kvinna i menopaus med halsbränna (reflux)
  • Bukväggskirurgi p.g.a. ärrbrock på man i 70 årsåldern med förmaksflimmer och blodförtunnande behandling med Eliquis

Från webbföreläsning 2021-05-27
Publicerad 2021-06-04