Risker och möjligheter med COX-hämmare i öppenvården

Peter Dahm, Överläkare, Med. Dr, Verksamhetschef AnOpIVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal.

Innehåll

 • Kardiovaskulär påverkan av COX-hämmare – hur stor är risken vs. nyttan?Har valet av COX-hämmare betydelse för risken att patienten drabbas av magblödningar?
 • COX-hämmare till njursjuka och äldre patienter
 • Vilka överväganden ska göras när man behandlar gravida med COX-hämmare?
 • Kombinationsbehandling med paracetamol
 • Genomgång av patientfall med Dolerin®
  • Akut lumbago hos medelålders arbetande man med diabetes typ 2
  • Menssmärtor hos frisk ung kvinna
  • Revbensfraktur efter fall på äldre kvinna med KOL och hypertoni
  • Patient med beroendeproblematik – ett erbjudande!

Från webbföreläsning 2021-05-26
Publicerad 2021-06-04