Diagnostik och behandling av akut smärta i tandvården

Peter Dahm, Överläkare. Med. Dr, Reza Parsa, Övertandläkare i käkkirurgi. Johanna Norén, Tandläkare.

Ur programmet

  • Kliniska fynd och symtombild vid akut smärta
  • Hur fastställa rätt diagnos, vilka hjälpmedel finns?
  • Hur identifierar man riskpatienter?
  • Vilka metoder och läkemedel finns att tillgå i behandlingsarsenalen?
  • Hur följer man upp patienter med akut smärta?
  • Hur tar vi hand om opiodberoende patienter?
  • Nyheter och aktuell forskning inom smärta
  • Avslutas med produktinfo Dolerin

Peter Dahm, Överläkare, Med. Dr, Verksamhetschef AnOpIVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal,

Innehåll: Utbildning om diagnostik, kliniska fynd och symtombild av akut smärta samt avsnitt kring vilka som är riskpatienter, behandlingsalternativ, uppföljning, handhavande av opiodberoende samt nyheter och aktuell forskning inom smärta.

Från webbföreläsning 2020
Publicerad 2020-04-15

Reza Parsa, Verksamhetschef och övertandläkare i käkkirurgi, Danakliniken-Specialistcentrum, Stockholm, föreläser om orofacial smärta, med fokus på muskulärbetingad ansiktssmärta och artralgi (käkledssmärta).

Från webbföreläsning 2020
Publicerad 2020-04-15

Peter Dahm, Överläkare, Med., Reza Parsa, Övertandläkare i käkkirurgi och Johanna Norén (moderator), Tandläkare.

Föreläsarna svarar bla på frågor om bas och sekundärbehandling, behandlingslängd, behandling med kodein, behandla patienter med COX-hämmare som står på blodförtunnande läkemedel samt premedicinering inför ingrepp.

Från webbföreläsning 2020
Publicerad 2020-04-15

Dusko Stojanovic, Business Access Manager på Karo Pharma

Grundläggande information om läkemedlet Dolerin.

Från webbföreläsning 2020 om diagnostik och behandling av akut smärta.
Publicerad 2020-04-15