Diagnostik och behandling av akut smärta i öppenvården

Peter Dahm, Överläkare, Med. Dr, Jan-Rickard Norrefalk, MD, PhD, Överläkare och Kenneth Ilvall, Verksamhetsutvecklare och specialist i allmänmedicin.

Ur programmet

  • Kliniska fynd och symtombild vid akut smärta
  • Hur fastställa rätt diagnos, vilka hjälpmedel finns?
  • Hur identifieras riskpatienter?
  • Vilka metoder och läkemedel finns att tillgå i behandlingsarsenalen?
  • Hur följer man upp patienter med akut smärta?
  • Hur tar vi hand om opiodberoende patienter?
  • Nyheter och aktuell forskning inom smärta
  • Avslutas med produktinfo Dolerin

Peter Dahm, Överläkare, Med. Dr, Verksamhetschef AnOpIVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal,

Innehåll: Utbildning om diagnostik, kliniska fynd och symtombild av akut smärta samt avsnitt kring vilka som är riskpatienter, behandlingsalternativ, uppföljning, handhavande av opiodberoende samt nyheter och aktuell forskning inom smärta.

Från webbföreläsning 2020
Publicerad 2020-04-15

Jan-Rickard Norrefalk, Smärtläkare MD, PhD, Överläkare, KI/DS, Stockholm, delar med sig av sina erfarenheter av behandling med patienter med akut smärta.

Från webbföreläsning 2020
Publicerad 2020-04-15

Peter Dahm, Överläkare, Med. Dr, Jan-Rickard Norrefalk, MD, PhD, Överläkare och Kenneth Ilvall (moderator), Specialist i allmänmedicin

Föreläsarna svarar bla på frågor om akuta ryggbesvär, säkerställa rätt behandling, smärttyper, bryta opiodberoende samt risker med att behandla patienter med COX-hämmare.

Från webbföreläsning 2020
Publicerad 2020-04-15

Dusko Stojanovic, Business Access Manager på Karo Pharma

Grundläggande information om läkemedlet Dolerin.

Från webbföreläsning 2020 om diagnostik och behandling av akut smärta.
Publicerad 2020-04-15