Behandlingsguide akut smärta i öppenvården

Peter Dahm, Överläkare, Med. Dr, Verksamhetschef AnOpIVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal.

Innehåll

Föreläsning av Peter Dahm

  1. Diagnos
  2. Farmakologisk behandling i öppenvården
  3. Uppföljning