Akut och postoperativ smärta inom dagkirurgi

Peter Dahm, Överläkare, Med. Dr, Verksamhetschef AnOpIVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal.
Kenneth Ilvall, Cheif Medical Officer MediCheck, Klinikchef Sköldkörtelklinken, Specialist i Allmänmedicin

Innehåll

Föreläsning av Peter Dahm

  • Preoperativ identifiering av riskpatienter
  • Postoperativ smärtlindringsplan, användning av smärtskalor och smärtlindringsmål
  • Hur kan postoperativ smärta förebyggas?
  • Multimodal farmakologisk behandling
  • Kan användning av svaga opioider undvikas?

Frågestund med Kenneth Ilvall och Peter Dahm

Från webbföreläsning 2020-09-23
Publicerad 2020-09-26