Kommande webbföreläsningar

Två nya webbföreläsningar med Peter Dahm
Verksamhetschef, Överläkare, Med. Dr. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Anestesi Operation Intensivvård (AnOpIVA).

Risker och möjligheter med COX-hämmare i öppenvården

Onsdag 26 maj, 2021. KL. 12.15 – 12.55

Ladda ner inbjudan

UR PROGRAMMET

 • Kardiovaskulär påverkan av COX-hämmare – hur stor är risken vs. nyttan?
 • Har valet av COX-hämmare betydelse för risken att patienten drabbas av magblödningar?
 • COX-hämmare till njursjuka och äldre patienter
 • Vilka överväganden ska göras när man behandlar gravida med COX-hämmare?
 • Kombinationsbehandling med paracetamol
 • Genomgång av patientfall med Dolerin®

Risker och möjligheter med COX-hämmare till kirurg- och ortopedpatienter

Torsdag 27 maj, 2021. KL. 12.15 – 12.55

Ladda ner inbjudan

UR PROGRAMMET

 • COX-hämmare och benläkning
 • Kardiovaskulär påverkan av COX-hämmare, hur stor är risken vs. nyttan?
 • COX-hämmare till njursjuka och äldre patienter
 • Vilka överväganden ska göras när man behandlar gravida med COX-hämmare?
 • Kombinationsbehandling med paracetamol
 • Genomgång av patientfall med Dolerin®Radiusfraktur på äldre kvinna med hjärtsjukdom.

Se tidigare webbföreläsningar

Akut och postoperativ smärta inom dagkirurgi

Peter Dahm, Överläkare, Med. Dr, Verksamhetschef AnOpIVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal.
Kenneth Ilvall, Cheif Medical Officer MediCheck, Klinikchef Sköldkörtelklinken, Specialist i Allmänmedicin.

Se webbföreläsning

Diagnostik och behandling av akut smärta i öppenvården

Peter Dahm, Överläkare, Med. Dr, Jan-Rickard Norrefalk, MD, PhD, Överläkare och Kenneth Ilvall, Verksamhetsutvecklare och specialist i allmänmedicin.

Se webbföreläsning

Diagnostik och behandling av akut smärta i tandvården

Peter Dahm, Överläkare, Med. Dr, Reza Parsa, Övertandläkare i käkkirurgi och Johanna Norén, Tandläkare.

Se webbföreläsning