Webbföreläsning

Akut och postoperativ smärta inom dagkirurgi

Onsdag 23/9 Kl 12.10-12.30.
Därefter ingår frågestund med Peter Dahm Kl 12.20-13.00

Läs mer om programmet och Peter Dahm här

Se tidigare webbföreläsningar

Diagnostik och behandling av akut smärta i öppenvården

Peter Dahm, Överläkare, Med. Dr, Jan-Rickard Norrefalk, MD, PhD, Överläkare och Kenneth Ilvall, Verksamhetsutvecklare och specialist i allmänmedicin.

Se webbföreläsning

Diagnostik och behandling av akut smärta i tandvården

Peter Dahm, Överläkare, Med. Dr, Reza Parsa, Övertandläkare i käkkirurgi och Johanna Norén, Tandläkare.

Se webbföreläsning