Terapeutiska indikationer

Dolerin® är indicerat för tillfällig lindring av akut smärta förknippad med huvudvärk (ej migrän), ryggvärk, tandvärk, muskelvärk, halsont och feber.

Beställ material

Här kan du beställa eller ladda hem vårt patient- och informationsmaterial.