Förskrivarinformation

Tolerabilitet och säkerhet

Studierna som ligger till grund för registrering har inte påvisat högre biverkningsfrekvens eller andra biverkningar än de med enbart paracetamol eller enbart ibuprofen.

Biverkningar kan eventuellt minimeras genom att använda den lägsta effektiva dosen som krävs under kortast möjliga tid, för att kontrollera symtomen.

Varningar och försiktighet

Följande patientgrupper ska inte använda Dolerin®: Dolerin® ska ej ges under de tre sista månaderna av graviditeten, till patienter med aktiv alkoholism, patienter med svår leversvikt eller svår njursvikt, patienter med hjärnblödning, annan aktiv blödning, ökad blödningsbenägenhet eller blodkoagulationsstörningar, patienter med svår hjärtsvikt, eller till patienter med överkänslighet mot ingående substanser eller andra NSAID-preparat eller mot något hjälpämne.

Dolerin® ska inte användas tillsammans med andra NSAID eller läkemedel som innehåller paracetamol.