Ett icke opioidbaserat alternativ

När tillräcklig smärtlindring inte har uppnåtts av paracetamol eller ett NSAID, är svaga opioider vanligtvis nästa steg i behandlingstrappan2,3,4 Med Dolerin® kan patienter i lämpliga fall, före insättande av opioidbaserade läkemedel, erbjudas ett receptbelagt och icke-opioidbaserat alternativ