Ladda ner och beställ material

Beställ material här
(öppnas i ett nytt fönster)

Ladda ner material

Produktinformation

Dolerin

Behandlingsguide av Peter Dahm

Akut smärta i öppenvården

Funktionsbarometern av Jan-Rickard Norrefalk

Smärtanalys

Funktionsbarometern av Jan-Rickard Norrefalk

Smärtdagbok

Dosanvisning

Dolerin

Behandlingsguide av Peter Dahm

Akut och postoperativ smärta inom dagkirurgi

Funktionskompassen Covid-19 av Jan-Rickard Norrefalk

Ett självskattningsformulär

Funktionsbarometern av Jan-Rickard Norrefalk

Smärtteckning

Material in English

The Functional Barometer by Jan-Rickard Norrefalk

Pain Drawing

The Functional Compass Covid-19 by Jan-Rickard Norrefalk

A function and activity analysis

The Functional barometer by Jan-Rickard Norrefalk

The Pain Diary

The Functional Barometer by Jan-Rickard Norrefalk

Pain Analysis