Behandlingsguide – akut & postoperativ smärta inom dagkirurgi

Peter Dahm, Överläkare, Med. Dr, Verksamhetschef AnOpIVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal.

Innehåll

Föreläsning av Peter Dahm

  1. Identifiera riskpatient preoperativt
  2. Planera smärtlindring
  3. Mät den postoperativa smärtan
  4. Farmakologisk behandling