Webbföreläsning

Arkiv

Risker och möjligheter med COX-hämmare till kirurg- och ortopedpatienter
Risker och möjligheter med COX-hämmare i öppenvården
Behandlingsguide akut smärta i öppenvården
Behandlingsguide – akut & postoperativ smärta inom dagkirurgi
Akut och postoperativ smärta inom dagkirurgi
Akut smärta i öppenvården
Akut smärta i tandvården

Se våra inspelade webbföreläsningar

Funktionsbarometern med
Smärtteckning och Smärtdagbok

Funktionskompassen Covid-19

The Functional Barometer with Pain drawing and Pain diary

The Functional Compass Covid-19

Det första godkända kombinationsläkemedlet med paracetamol och ibuprofen i Norden

Dolerin 500 mg / 150 mg
för akut smärtlindring

Ger en rekommenderad maxdos av paracetamol och ibuprofen (4 000 mg / 1 200 mg)

Snabbare och överlägsen smärtlindring1

En kontrollerad studie visar att Dolerin® ger en snabbare och överlägsen smärtlindring jämfört med samma dagliga dos av paracetamol eller ibuprofen.*2

*Vs. paracetamol: i viloläge, p<0,007. Vid aktivitet p<0,006. Vs. ibuprofen: i viloläge, p<0,003. Vid aktivitet, p<0,007

Ett icke opioidbaserat alternativ

När tillräcklig smärtlindring inte har uppnåtts av paracetamol eller ett NSAID, är svaga opioider vanligtvis nästa steg i behandlingstrappan. Med Dolerin® kan patienter i lämpliga fall, före insättande av kodeinbaserade läkemedel, erbjudas ett receptbelagt och icke-beroendeframkallande alternativ.

Förenklat doseringsschema

Vanlig dos av Dolerin® är 1–2 tabletter var 6:e timme vid behov, vilket ger en maximal dygnsdos av paracetamol och ibuprofen på 4000 mg respektive 1200 mg.